Devon Rex

IC Hati Cats Paradise*PL
ur.05-05-2019
Umaszczenie a23 -Blue Mackerel Tabby
Grupa krwi  "A"
Test FIV-negatywny
Test FELV- negatywny 
CMS (PCR) - genotyp N/N
PKD (USG) - negatywny